Zarząd i Komisja Rewizyjna

Dodał
Aktualizacja: kwiecień 3, 2010

Prezes Zarządu – Gralec Marek

Wiceprezes Zarządu – Gromysz Jarosław

Członkowie Zarządu :
Napierała Michał

Deptuła Jerzy

Sławecki Marcin

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – Grabowski Artur
Członek Komisji – Motyliński Andrzej
Członek Komisji – Białowąs Mirosław