Historia

Dodał
Aktualizacja: październik 28, 2015

Federacja Sportowa „Energetyk” to największe i najstarsze stowarzyszenie sportowe energetyków. Początki funkcjonowania organizacji wiążą się z okresem sprzed ponad pół wieku, kiedy to 15 września 1957 r. IV Krajowy Zjazd Związku Zawodowego Pracodawców Energetyki powołał do życia Federację Sportową „Energetyk”.

Idea organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych pojawiła się już na początku lat 50. XX w. (dokładnie od 1950 do 1956 r.) w postaci ruchu spartakiadowego w zakładach pracy i na szczeblu wojewódzkim. Energetycy jako jedni z pierwszych w branży zaczęli organizować sportowe przedsięwzięcie – były to zawody zarówno letnie jak i zimowe, oraz co warto podkreślić organizowane w szkołach przy zakładach energetycznych – Ogólnopolskie Spartakiady Młodzieży Szkół Energetycznych.

W skład komitetu organizacyjnego powstałej 15 września 1957 r. Federacji Sportowej „Energetyk” weszli:

– Stanisław Bzdak (RKS „Świt” Warszawa, WOZG Warszawa),
– Bogdan Frydel (Zarząd Główny Zw. Zaw. Prac. Energetyki Warszawa),
– Michał Gałecki (KS „Legia – Energetyka” Poznań, ZEOZ Poznań),
– Zygmunt Kaczmarski (ZKS „Elektryczność” Warszawa, ZE Warszawa Miasto),
– Ludwik Kowalski (RKS „Skra” Częstochowa, ZE Częstochowa),
– Leszek Kucharski (Zarząd Okręgu Zw. Zaw. Prac. Energetyki Radom),
– Adam Nowak (I KS „Ślęza” Wrocław, ZE Wrocław),
– Kazimierz Remiszewski (Zarząd Główny Zw. Zaw. Prac. Energetyki Warszawa),
– Stanisław Szymaniak (Zespół Kultury Fizycznej Centralnej Rady Związków Zawodowych Warszawa).

W Katowicach 23 marca 1958 r. odbył się pierwszy Zjazd Federacji i fakt ten stanowi jej początek. W początkowym okresie do organizacji należało 18 klubów sportowych i 32 koła sportowej przy zakładach pracy. Federacja na początku swojej działalności oprócz organizacji struktur, przyjmowania nowych członków (w tym pracowników gazowni) od początku zaangażowała się w propagowanie aktywności fizycznej wśród energetyków. W latach 60. nastąpił rozrost struktury organizacyjnej Federacji (pojawiło się wielu nowych członków) i dynamiczny rozwój zrzeszonych w niej organizacji. Ponadto w tym okresie zainicjowano nowe pomysły na funkcjonowanie stowarzyszenia oraz postawiono na turystykę i rozwój kultury fizycznej.

Niestety w latach 70. oprócz pozytywnych aspektów funkcjonowania Federacji – tj. kontynuacji aktywności w ramach sportu masowego, pojawiły się również problemy związane z finansowaniem klubów sportowych i własnej działalności, co ostatecznie spowodowało że w 1980 funkcjonowanie organizacji zostało zawieszone. Dzięki wysiłkowi wielu działaczy organizacji i stowarzyszeń sportowych energetyków w 1984 reaktywowano działalność Federacji Sportowej „Energetyk”.
Ważną datą w funkcjonowaniu stowarzyszenia był 1 wrzesień 1997 r., kiedy to w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie zarejestrowano Federacje Sportową „Energetyk” Radę Główną, dzięki czemu organizacja uzyskała osobowość prawną stowarzyszenia sportowego.

Federacja Sportowa „Energetyk” organizowała szereg ciekawych imprez w swojej historii. Wśród nich należy wspomnieć przede wszystkim o organizowanych od 1956 r. spartakiadach (pierwsza odbyła się w Poznaniu, druga w 1969 w Poznaniu, trzecia w 1972 w Nysie, a w 1988 czwarta w Białej k/Sulejowa), które następnie przekształciły się w organizowane od 1998 Ogólnopolskie Igrzyska Sportowe Energetyków (pierwsze zorganizowano w Toruniu, a najbliższa – X edycja rozegrana zostanie w 2016 w Białej Podlaskiej). Ponadto pod względem tradycji warto także wymienić organizowane od ponad 50-ciu lat: Ogólnopolski Górski Rajd Pieszy Energetyków i Ogólnopolski Rejs Żeglarski Energetyków, a także imprezę, która będzie miała w 2016 Jubileuszową L edycję, czyli Zimowy Spływ Kajakowy Energetyków.

Obecnie Federacja Sportowa Energetyk zrzesza 18 klubów i stowarzyszeń. Warto podkreślić, iż jako jedyna z działających ponad dwudziestu branżowych federacji sportowych przetrwała do dzisiaj.

Prezesi Federacji Sportowej „Energetyk” od początku jej istnienia (chronologiczna lista):
– Bogdan Frydel
– Zbigniew Skopec
– Zbigniew Osiński
– Bolesław Bartoszek
– Franciszek Krawczyński
– Stanisław Kuś
– Władysław Matlak
– Zbigniew Bicki
– Marek Gralec