Zarząd i Komisja Rewizyjna

Dodał
Aktualizacja: kwiecień 3, 2010

Prezes Zarządu – Gralec Marek

Wiceprezes Zarządu – Wardziak Marek

Członkowie Zarządu :
Napierała Michał
Gromysz Jarosław

Deptuła Jerzy

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji – Grabowski Artur
Członek Komisji – Motyliński Andrzej
Członek Komisji – Białowąs Mirosław